+4 021 457 00 21

Declararatia Directorului in domeniul calitatii

 

Declarația Directorului Școlii Gimnaziale Nr.1, Jilava
in domeniul calității
 
Scoala Gimnaziala Nr.1 Jilava îşi consideră preşcolarii,  şcolarii  şi părinţii  acestora ca beneficiari directi si  indirecti şi urmăreşte cu mare interes să le satisfacă cerinţele şi aşteptările  privind  calitatea  serviciilor educaţionale        precum  şi  crearea  unui  climat  propice  furnizării acestor servicii.
Prin politica în domeniul calităţii urmărim satisfacerea cu responsabilitate a dorinţelor si aşteptărilor clienţilor noştri: elevi, parinti, comunitatea locală, prin concentrarea eforturilor în direcţia creşterii calităţii procesului didactic, dezvoltării culturii instituţionale şi manageriale responsabile şi pregătirii absolvenţilor la nivelul standardelor de pregătire profesională si a necesităţilor mediului economico-social, în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare, a folosirii optime a resurselor si a motivării corpului profesoral.
Ţelul nostru îl reprezinta performanţele pe care le obţin elevii şi absolvenţii noştrii, cât şi renumele nostru în invăţământul local şi judeţean. De aceea întreaga activitate a organizaţiei noastre este bazată pe următoarele principii:
1.Asigurarea unui demers instructiv-educativ  de calitate prin reconsiderarea modului de abordare a activitatii de catre cadrele didactice ;
2.Cresterea prestigiului scolii in comunitate ;
3.Perfectionarea carierei didactice prin activitati de formare profesionala ;
4.Desfasurarea activitatii din scoala pe baza principiilor sistemului de management al calitatii ;
5.Asigurarea unei politici interne de personal care sa aiba la baza calitatea si concordanta cu nevoile elevilor ;
6.Ridicarea gradului de eficienta a activitatii didactice (raport resurse/rezultate) ;
7.Realizarea unor conditii care sa asigure o siguranta maxima a elevilor in mediul scolar ;
8.Diversificarea ofertei de activitati extracurriculare a scolii ;
9.Proiectarea realista a resurselor bugetare si imbunatatirea bazei tehnico-materiala a scolii.
 
Prin prisma celor enunțate:
Solicit intregului personal să se implice în  perfecţionarea  și menţinerea  Sistemului de Management al Calităţii, să cunoască şi să îndeplinească cerinţele precizate în Legea privind asigurarea calitatii in educatie şi să acţioneze continuu pentru realizarea obiectivelor  propuse în domeniul calităţii.
 
Director,
Prof.Ing.Tecu Doina

 

 • Despre Scoala Gimnaziala nr. 1 Jilava

  Pe şoseaua Bucureşti – Giurgiu, la km 11 de centrul Capitalei, se înalţă un edificiu încântător al comunei Jilava, ce adăposteşte cea mai însemnată instituţie cultural – educativă a localităţii, Şcoala Gimnazială  nr. 1 Jilava.  Istoria acestei şcoli se confundă aproape cu istoria modernă a localităţii Jilava. Localitatea Jilava a fost printre primele localităţi din Ţara Românească în care s-au înfiinţat şcoli primare.

Localizare

 • Contact

  Scoala Gimnaziala nr. 1 Jilava
  Adresa: Soseaua Giurgiului 266
  Tel: +4 021 457 00 21
  Fax: 021 457 00 21
  Email: scoala1jilava@yahoo.com