+4 021 457 00 21

Prelucrarea datelor personale

Școala Gimnazială Nr. 1 Jilava, prin intermediul serviciului secretariat/contabilitate, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale, în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidență a prelucrării de date cu caracter personal nr. 28387.


Datele cu caracter personal prelucrate de Școala Gimnazială Nr. 1 Jilava sunt: nume, prenume, CNP, numărul și seria actului de identitate, adresa, telefon, e-mail, debite, contribuții, informații din Registrele matricole și evidența salariaților.


Datele cu caracter personal sunt preluate de la următoarele categorii de persoane fizice: elevi, părinți, reprezentanți legali, alți membri ai familiei, candidați la testele sau examenele naționale, viitorii elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare și personal nedidactic.


Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare eliberării documentelor de studiu, plata alocației, asigurarea manualelor școlare, Programul "Euro200", asigurarea transportului școlar, burse, întocmirea declarațiilor fiscale, completarea Registrelor unice elevi/salariați, cercetări statistice, programe/proiecte etc.


Refuzul dvs. determină imposibilitatea derulării activităților descrise mai sus.


Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: Inspectoratul Școlar, Baza de date națională a educației, Ministerul Educației Naționale, Administrația Finanțelor Publice.


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Jilava. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.


NOTĂ:


Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu.
Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.


Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform Legii nr. 677/2001, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Jilava sau la adresa de e-mail scoala1jilava@yahoo.com.


De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată. Model de plângere puteți găsi la adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: dataprotection.ro.


Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:


Bld. Magheru, nr. 28-30, Sector 1, București
Telefon: (+4) 0318 059 211
Fax: (+4) 0318 059 602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Web: dataprotection.ro

 

 

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Jilava:
Nume și prenume: Dumitru Ionut
Funcție: informatician
Adresa de e-mail: scoala1jilava@yahoo.com
Telefon: 0214570021
Adresă sediu:
Școala Gimnazială Nr. 1 Jilava
Șoseaua Giurgiului Nr. 266, Comuna Jilava, Județul Ilfov

 

REGULAMENT 679-2016 PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 • Despre Scoala Gimnaziala nr. 1 Jilava

  Pe şoseaua Bucureşti – Giurgiu, la km 11 de centrul Capitalei, se înalţă un edificiu încântător al comunei Jilava, ce adăposteşte cea mai însemnată instituţie cultural – educativă a localităţii, Şcoala Gimnazială  nr. 1 Jilava.  Istoria acestei şcoli se confundă aproape cu istoria modernă a localităţii Jilava. Localitatea Jilava a fost printre primele localităţi din Ţara Românească în care s-au înfiinţat şcoli primare.

Localizare

 • Contact

  Scoala Gimnaziala nr. 1 Jilava
  Adresa: Soseaua Giurgiului 266
  Tel: +4 021 457 00 21
  Fax: 021 457 00 21
  Email: scoala1jilava@yahoo.com